"baknediyeceğimgitsenebirazcıkatlantik'ebibakgel
bakalım.lankeşkedefolsanbirazcıkneiyiolur
hepimiziçinbirazbaşımdangitsenyaniayaklarını
denizseviyesiüzerineuzatıpdiyaframdannefesalsanazöte
dedursandirseklerimizdeğmemelimeselabirazcıkdolansanşöyletemizhava
alsanbiçıkgelbakalımaliceolsanhediyenleodandaoynasanmesela
uykuvaktingelsegiderkençöpüdöksengitmişkenbisinir
lenmesenbirahatkalsanyaşöyleazıcıkherkesoku
sakimseanlamasaörneğinsussalaryabirazhadibakalım
biçıkgelbakalımsenparanınüstü
deseninkeretasenisalakgitbisenrahatlasinirolmaönce
sinirkötübişeyhaberinyokaptalhadibakalım
ışığısöndürmendeburmeymenetsiz
marmeladgibiolöylegeltamammıöptümbyesalak."

4 yorum:

Hass dedi ki...

altaltaoluncaşiirsandım!
birleşikyazıncaokuyamıyacağımımısandın?buyazıyıkimeyazdınbilmemamasalakoluncaüstümealdım.yanisadeceobölümekandım.
sankianladımşimdişiirolmadığını.

dide dedi ki...

konjonktivitimolmasaokurdum. birgözattımbıraktım. amatalebeninyorumunudayanamadımokudum.noktalamaişaretlerinibirçırpıdayuttumkalanlarıevepaketyaptırdım.

f.p. dedi ki...

ooherkesböyleyazmasınsakınokumakçokzoramantanrım:D

dilök dedi ki...

sevgilihass,
bitişikyorumakımınıbaşlattın.
bundansonrapostlarımıbitişikyazıcam.
biryılsonundahepsiniokuyup
yapacağımsınavıbaşarıylageçenearaba
alabilmeyiisterdim.

sevgilidide,
geçmişolsuniçimbirazkarışıkkonuşuyor.
halbukisesiçokgüzeldir.içsesiminyani.
dışsessusabilir.

sevgili f.p,
yorumlaironiolmazyorumyorumdur:
gözdamlasıseni(: